Aýratyn önümler

 • PARTNERPARTNER

  Hyzmatdaş

  Dünýädäki hyzmatdaş ulgamynda agentler döretdik.
 • OEWOEW

  OEW

  Dünýädäki hyzmatdaş ulgamynda agentler döretdik.
 • SERVICESERVICE

  HYZMAT

  Müşderilerimizi we hilimizi birinji ýerde goýýarys, müşderileri üpjün edýäris.
 • PROFESSIONALPROFESSIONAL

  Hünärment

  Biz professional öndüriji.20 ýyllyk satuw we tehniki tejribä eýe boluň

BIZ BARADA

 • company_intr_01
 • company_intr_02

Pekin Jinhengwei Technology Development Co., Ltd. (Marka “AHANVOS") Elektrosurgiki generatoryň we garnituralaryň dizaýnynda, gözleginde we işlenip düzülmeginde hünärmen öndüriji.
Esasy önümler: HV-300 seriýasy we HV-400 seriýasy Freokary ýygylykly elektrohirurgiýa bölümleri we esbaplar: Monopolýar ESU galam, Monopolar ESU plastinka we kabel; Iki düwme düwmesi, Bipolar Forceps we kabel we ş.m., şeýle hem Leep operasiýasy üçin Tüsse Ewakuatory. .
2000-nji ýylda döredilen kompaniýamyzda önümlerimizi Europeanewropa CE0434, ABŞ FDA (510K), ISO 13485 we ISO 9001-den geçýän bu ugurda tejribeli tehniki işgärler we professorlar toparymyz bar. AHANVOS iň gowy hilli üpjün etmek üçin bagyşlanýar we Müşderiler üçin ygtybarly maşyn, maksadymyz “Elektrosurgiýa” bölüminiň öňdebaryjy öndürijilerinden biri bolmak.

GÖRNÜŞ ARERI

Müşderi täzelikleri

Işewürligimiz nirede: Şu wagta çenli Al Algerirde, Müsürde, Eýranda, Günorta Afrikada, Hindistanda, Malaýziýada we beýleki Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda amatly agent ulgamlaryny döretdik.Şeýle hem Eastakyn Gündogarda we Günorta Amerikada.Biziň hyzmatdaşymyz we köp sanly müşderimiz bar.

 • Subject: Diathermy

  Mowzuk: Diathermy

  Giriş: Lukmançylyk enjamlary bilen baglanyşykly geçirilen soňky gözlegler lukmançylyk diatermi enjamlaryna has köp ünsi çekdi.Bu ITG, ýokary ýygylykly elektrik bejeriş enjamlary bilen tanyş bolmadyklara diatermiýa barada düýpli bilim bermek üçin ýazyldy ...
 • Electrosurgical Units

  Elektrosirurgiki bölümler

  Elektrosirurgiki bölüm dokumany kesmek, dokumany desikasiýa arkaly ýok etmek we ganyň ýygrylmagyna sebäp bolmak bilen gana (gemostaz) gözegçilik etmek üçin ulanylýan hirurgiki enjamdyr.Bu radiofilm öndürýän ýokary güýçli we ýokary ýygylykly generator bilen ýerine ýetirilýär ...
 • Do vaccines work against variants?

  Sanjymlar wariantlara garşy işleýärmi?

  1) Waksinalar wariantlara garşy işleýärmi?Bu soraga jogap “iş” sözüniň kesgitlemesinde durýar.Waksina döredijiler kliniki synaglarynyň şertlerini kesgitlänlerinde, Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak (...) ýaly gözegçilik ediji guramalar bilen ýakyndan işleşýärler.